Gizlilik Ve Kullanım Şartları

Nlux Home, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü sahıslarla kesinliklikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usuli dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürüklülükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarda açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşa bilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.